IC-R Trade, s.r.o.

Řešení pojistných událostí

Pojistná událost je nepříjemnost, která zpravidla zabere několik hodin vyřizování. Nechte tyto činnosti na nás, stačí nám poslat podklady pro nahlášení a zbytek vyřídíme, včetně prohlídky vozidla likvidátorem. Pokud Vaše pojišťovna hradí opravu přímo na náš účet pomocí tzv. krycího dopisu, platíte pouze spoluúčast a případně DPH. Po dobu opravy Vašeho vozu rádi poskytneme náhradní automobil.

Důležité informace v případě dopravní nehody

Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody, je třeba celou událost co nejdříve nahlásit pojišťovně, ideálně telefonicky ještě z místa pojistné události. Pojišťovna po Vás bude požadovat tyto údaje:

  • číslo pojistné smlouvy
  • místo, datum a čas dopravní nehody
  • registrační značku Vašeho vozu a vozů dalších účastníků nehody
  • číslo Vašeho řidičského oprávnění

Dále je potřeba dodat také kopii velkého technického průkazu a policejního protokolu o nehodě. Tyto dokumenty předáte našemu technikovi, vše ostatní zajistíme.

Telefonní čísla pro nahlášení pojistné události:

Allianz: +420 800 170 000
Česká pojišťovna: +420 841 114 114
Kooperativa: +420 800 105 105

Formulář záznamu o dopravní nehodě

S účinností od 1. ledna 2009 jsou účastníci dopravní nehody povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

Tento formulář je navržen tak, aby v kritické situaci po dopravní nehodě vedl její účastníky k tomu, aby neopomněli uvést důležité skutečnosti stanovené zákonem do formy záznamu.

Formulář o dopravní nehodě (40 kB, formát pdf)
Příklad vyplnění formuláře (262 kB, formát jpg)

Informace o formuláři o dopravní nehodě včetně vzorů jsou převzaty ze stránek Ministerstva dopravy ČR.