IC-R Trade, s.r.o.

Převod vozidla

Přihlášení vozidla na nového majitele (nově převod vozidla)

Od 1. ledna 2015 dle novely zákona č. 56/2001 jsou vozidla registrována/převedena přímo na nového provozovatele bez předešlého odhlášení, jak tomu bylo do konce roku 2014. Neexistuje již tzv. polopřevod, neboli odhláška vozidla z evidence registru vozidel.

Převod je tedy realizován okamžitě a probíhá na registru vozidel dle sídla/ bydliště původního vlastníka. Vozidlo je rovnou zaregistrováno s původní registrační značkou. Tu si může nový vlastník v případě zájmu za poplatek vyměnit. Převod probíhá za přítomnosti jak prodávjícího tak kupujícího. V případě zastupování, musí být doložena plná moc s úředně ověřeným podpisem.

Vozidla, která jsou v tzv. polopřevodu/odhlášce z roku 2014, musí být převedena/přihlášena do 30. června 2015 na nového provozovatele/vlastníka. Přihlášení do evidence u vozidel v tzv. polopřevodu/odhlášce probíhá dle pravidel z roku 2014. Nový provozovatel či vlastník musí vozidlo přihlásit do evidence na příslušném registru silničních vozidel (dále jen „RSV“). Místo registrace se řídí bydlištěm či sídlem provozovatele, vlastník vozidla může být i zahraniční subjekt. Protokol o evidenční prohlídce je vystaven na provozovatele a nesmí být starší 14ti dní .

Pokud se jedná o vozidlo dovezené ze zahraničí s vystaveným českým čistopisem velkého technického průkazu (tj. technický průkaz, ve kterém není dosud uveden záznam o provozovateli), pak je nutné doložit navíc protokol o technické kontrole s datem před vystavením čistopisu, protokol o evidenční prohlídce s datem po vystavení čistopisu a kupní smlouvu, popř. rozhodnutí o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla vydané registrem vozidel k výše uvedenému čistopisu technického průkazu.

Žádost o převod/ přihlášení vozidla je nutné podat osobně nebo v zastoupení na příslušný úřad

 

Doklady potřebné pro převod vozidla na nového vlastníka ( přihlašuje-li IC-R TRADE s.r.o.)

Kontaktujte nás telefonicky, emailem či vyplňte jednoduchý on-line formulář
Přiložte plnou moc s úředně ověřeným podpisem – 1x plná moc původního vlastníka/provozovatele

1x plná moc nového vlastníka/provozovatele

Zajistěte :

 • Velký technický průkaz (originál)
 • Osvědčení o registraci vozidla tj. malý technický průkaz (originál)
 • Protokol o evidenční kontrole vozidla znějící na nového provozovatele a jeho trvalé bydliště/sídlo firmy, ne starší 14ti dní od data vydání protokolu
 • Platná zelená karta v originálu
 • Registrační značka (dále jen „RZ“) v případě zájmu o její výměnu( účtován poplatek 450 Kč), při převodu z jiného kraje
 • Doklady vlastníka/provozovatele, u PO – FO podnikatelů výpis z obchodního či živnostenského rejstříku v kopii
 • Ekologická daň, pokud vozidlo podléhá této platbě (úhradu zajistíme za Vás)
 • Souhlas vlastníka vozidla, úředně ověřený je-li odlišný od provozovatele (plná moc)

Vaše vozidlo jsme schopni pojistit dle individuálních potřeb ( povinné ručení, havarijní pojištění) . Poptejte nezávazně zde.

Hotové doklady Vám předáme dle dohody . Platbu lze realizovat v hotovosti či převodem na účet.

Rozhodnete-li se vozidlo přihlásit sami, budete potřebovat tyto doklady:

 • Formulář pro registraci nového vozidla zde pro stažení
 • Originál velkého technického průkazu
 • Originál osvědčení o registraci vozidla
 • Odevzdáte RZ ( není povinné)
 • Souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele ( plná moc zde , úředně ověřený podpis)
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (zelená karta)
 • Zajistěte evidenční kontrolu na nového provozovatele ( ne starší 14 dnů)
 • Doklady vlastníka ( PO – VOR, OSVČ – ŽL, občan ČR – platný OP , Cizinec – Pas, doklad o přechodném či trvalém pobytu – ORIGINÁL ! )
 • Doklady provozovatele , je-li odlišný od vlastníka ( plná moc, ostatní doklady stejně jako u vlastníka)

Navštivte osobně příslušný úřad , získejte pořadové číslo a vyčkejte .