IC-R Trade, s.r.o.

Individuální dovoz

Individuálně dovezené ojeté vozidlo musí projít před přihlášením do evidence na registru vozidel technickou kontrolou před registrací, při které je prokázána jeho technická způsobilost. Technická způsobilost se nemusí prokazovat u vozidel, na kterých je v zahraničí stále platná technická kontrola od první registrace vozidla. V takovém případě postačí vystavení protokolu o evidenční prohlídce znějící na nového provozovatele.

Ojetá vozidla dovezená ze států EU nepodléhají proclení oproti vozidlům ze států mimo EU. Pokud by ojeté vozidlo bylo mladší 6 měsíců (tj. doba, která uplynula od první registrace v zahraničí by byla kratší než 6 měsíců) a mělo najeto méně než 6000 km, pak před vlastní registrací vozidla musí být zaplaceno DPH na příslušném finančním úřadě (týká se jak právnických, tak fyzických osob bez výjimek) a nebo předložena faktura s vyčísleným DPH v ČR. Vozidla dovezená ze států mimo EU nesmí být starší 8 let. Pokud by daná vozidla měla evropskou homologaci, pak toto pravidlo není uplatňováno.

 

Postup při přihlášení individuálně dovezeného ojetého vozidla do evidence

Aby bylo možné dovezené vozidlo přihlásit do registru vozidel, je nutné dostavit se na úřad hned třikrát! Registr vozidel má stanovenou lhůtu až 30 pracovních dní pro registraci vozidla ze zahraničí. Pokud byste se chtěli tomuto vyvarovat, můžete si velmi jednoduše naší službu objednat zde a Váš drahocený čas je ušetřen! Registrace vyřizujeme ve většině případů do jednoho týdne.

Žádost o převod/ přihlášení vozidla je nutné podat osobně nebo v zastoupení na příslušný úřad

Doklady potřebné ( přihlašuje-li IC-R TRADE s.r.o.)

Kontaktujte nás telefonicky, emailem či vyplňte jednoduchý on-line formulář
Přiložte plnou moc s úředně ověřeným podpisem – plná moc ke stažení zde

 • Zahraniční velký a malý technický průkaz (originál)
 • Technický protokol a příloha k technickému protokolu v originálu (vydává STK po technické kontrole v případě schvalování technické způsobilosti( nemusí se prokazovat u vozidel, kde je v zahraničí stále platná technická kontrola od první registrace vozidla) .
 • Protokol o technické kontrole před registrací nebo evidenční kontrole ( vydává STK po technické kontrole), ne starší 14 dnů od data vydání protokolu
 • COC list (popř. JCD list – originál)
 • Doklad o nabytí vozidla ( např. Kupní smlouva)
 • Platná zelená karta ( originál)
 • Doklady vlastníka – DOPLNIT
 • Ekologická daň, pokud vozidlo podléhá této platbě (úhradu zajistíme za Vás)
 • Souhlas vlastníka vozidla, úředně ověřený je-li odlišný od provozovatele (plná moc)

Vaše vozidlo jsme schopni pojistit dle individuálních potřeb ( povinné ručení, havarijní pojištění) . Poptejte nezávazně zde.

Hotové doklady Vám předáme dle dohody . Platbu lze realizovat v hotovosti či převodem na účet.

 

Rozhodnete-li se vozidlo přihlásit sami, budete potřebovat tyto doklady

 • Formulář pro schválení technické způsobilosti a registraci ojetého
 • Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla zde
 • Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel zde
 • Originál zahraničního technického průkazu
 • Technická kontrola, popř evidenční kontrola a měření emisí
 • COC nebo JCD list
 • Doklad o nabytí vozidla ( např faktura)
 • Souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele ( plná moc zde , úředně ověřený podpis)
 • Doklady vlastníka ( PO – VOR, OSVČ – ŽL, občan ČR – platný OP , Cizinec – Pas, doklad o přechodném či trvalém pobytu – ORIGINÁL ! )
 • Doklady provozovatele , je-li odlišný od vlastníka ( plná moc, ostatní doklady stejně jako u vlastníka)

Navštivte osobně příslušný úřad , získejte pořadové číslo a vyčkejte .

 

Pro přihlášení ojetého dovezeného vozidla do evidence musí být doložena jeho technická způsobilost. Ojetá vozidla mohou být přihlášena jen v níže uvedených případech.

Schválit lze všechna ojetá vozidla vybavená níže uvedenými doklady, pokud:

 • od jejich první registrace v cizím státě do data vystavení celní deklarace (případně podání žádosti na odboru dopravy) neuplynulo více než 8 let a splňují emisní limity podle normy EURO 2, jedná-li se o osobní automobily nebo nákladní automobily s největší povolenou hmotností do 3 500 kg nebo autobusy s největší povolenou hmotností do 5 000 kg
 • od jejich první registrace v cizím státě do data vystavení celní deklarace (případně podání žádosti na odboru dopravy) neuplynulo více než 8 let, jedná-li se o přípojná vozidla s největší povolenou hmotností do 3 500 kg, motocykl, traktor nebo pracovní stroj.
 • od jejich první registrace v cizím státě do data vystavení celní deklarace (případně podání žádosti na odboru dopravy) neuplynulo více než 5 let, jedná-li se o vozidla výše neuvedená (nákladní automobily a přípojná vozidla s nejvyšší povolenou hmotností vyšší než 3 500 kg nebo autobusy s nejvyšší povolenou hmotností přesahující 5 000 kg atd.)
 • Schválit lze dále též vozidla, která nesplňují podmínky uvedené v bodu 1), vybavená níže uvedenými doklady, pokud:
 • se jedná o vozidlo dovezené z členského státu Evropské unie, a pokud byla vozidlu udělena homologace ES (tzv. „globální homologace“ ve tvaru e..*../..*….*.., např. e11*98/76*0072*03), která se zhruba ve druhé polovině devadesátých let začala postupně udělovat osobním automobilům, motocyklům a později traktorům. Tato homologace se vždy uvádí na výrobním štítku vozidla, někdy i v zahraničních dokladech.
 • se jedná o vozidlo dovezené z členského státu Evropské unie, kterému nebyla udělena homologace ES, pokud je prokázáno schválení technické způsobilosti typu vozidla v členském státu Evropské unie. Toto prokazování je u jednotlivých vozidel různé, zpravidla zápisem v původním technickém průkazu, na štítku vozidla, lze akceptovat i vyjádření výrobce vozidla.