IC-R Trade, s.r.o.

Nové vozidlo

 

Vozidlo je považováno za nové (pořízené na území ČR), pokud jsou splněny tyto podmínky:

je dodán čistopis velkého technického průkazu (tj. technický průkaz, ve kterém není uveden vlastník, resp. provozovatel),
ještě u takového vozidla neproběhlo přihlášení do evidence.
Nové vozidlo dovezené ze zahraniční se řídí jinými pravidly. Nové vozidlo je vozidlem dosud neregistrovaným a je nutné ho přihlásit do registru silničních vozidel .

Aby bylo možné vozidlo úspěšně zaregistrovat, musí být zákonně pojištěno. K vozidlu tedy musí být sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení) a vydána platná zelená karta, která se od 1.6.2008 dle novely zákona 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla stává jediným zákonným dokladem prokazující skutečnost, že vozidlo je zákonně pojištěno.

 

Přihlášení nového vozidla do evidence 

 • Kontaktujte nás emailem ,telefonicky nebo vyplňte jednoduchý on-line formulář
 • přiložte plnou moc s úředně ověřeným podpisem
 • přiložte následující dokumenty
 • velký technický průkaz (originál)
 • doklad o nabytí vozidla (faktura nebo kupní smlouva, originál)
 • platná zelená karta (originál )
 • doklady vlastníka/provozovatele ( PO – VOR, FO podnikatel ŽL, kopie)
 • Souhlas vlastníka vozidla ( úředně ověřený , je li odlišný od provozovatele)
 • Vaše vozidlo jsme schopni pojistit dle individuálních potřeb ( povinné ručení, havarijní pojištění) . Poptejte nezávazně zde.
 • Hotové doklady Vám předáme dle dohody . Platbu lze realizovat v hotovosti či převodem na účet.

Rozhodnete-li se vozidlo přihlásit sami, budete potřebovat tyto doklady

 • Formulář pro registraci nového vozidla zde pro stažení
 • originál velkého technického průkazu
 • doklad o nabytí vozidla ( faktura, kupní smlouva, úvěrová smlouva)
 • souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele ( plná moc, zde , úředně ověřený podpis)
 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (zelená karta)
 • doklady vlastníka ( PO – VOR, OSVČ – ŽL, občan ČR – platný OP , Cizinec – Pas, doklad o přechodném či trvalém pobytu – ORIGINÁL ! )
 • doklady provozovatele , je-li odlišný od vlastníka ( plná moc, ostatní doklady stejně jjako u vlastníka)

Navštivte osobně příslušný úřad , získejte pořadové číslo a vyčkejte .