IC-R Trade, s.r.o.

Kontakt

IC-R TRADE, s.r.o.
společnot vedená u Městského soudu v Praze. Spisová značka C 170139

IČO: 28056485
DIČ: CZ28056485

Sídlo:

IC-R TRADE s.r.o.
Antala Staška 1859/34
Praha 4
140 00

 

Účet vedený u společnosti Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2973947339/0800
IBAN: CZ83 0800 0000 0029 7394 7339
SWIFT: GIBA CZ PX

Telefon: +420 775 080 888
Email: info@cartrade.cz
Web: www.cartrade.cz