IC-R Trade, s.r.o.

Správa vozového parku

Naše společnost nabízí správu vozového parku, neboli fleet management.
Každý klient má specifické požadavky a potřeby. Naši obchodníci bezplatně provedou analýzu, navrhnou řešení a nabídnou komplexní služby, které povedou k úspoře času Vašich zaměstnanců, zjednodušení administrativy a také k úspoře nákladů na Vaše firemní vozidla.

Správa vozového parku, to je zajištění komplexních služeb spojené s pořízením, správou, provozem, údržbou, obnovou ale i s následným odprodejem vozidel.